Kê hoạch tuần 36 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 04/07/2020, 08:33 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH TUẦN 36

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Ôn thi TN THPT theo thời khóa biểu

- Họp Ban đại diện Cha mẹ học sinh chuẩn bị cho công tác tổng kết năm học lúc 7h30 (BGH, thư ký, kết toán, thủ quỹ)

- Bộ phận khảo thí in sổ điểm bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện

 

06/06/2020

3

 

- Hội đồng xử lý hồ sơ thi TN THPT, tuyển sinh đại học thực hiện theo kế hoạch

 

07/06/2020

4

- Đón đoàn kiểm tra Sở kiểm tra công tác ôn thi TN THPT cho HS lớp 12

- Hoàn thị hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp, xếp loại CCVC. Ký sổ điểm.

 

08/07/2020

5

 

- Phân công GVCN 12 Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 12 lần cuối

 

09/07/2020

6

- Tổng kết năm học (từ 7h30)

 

 

10/07/2020

7

 

 

 

11/07/2020

CN

 

 

 

12/07/2020

     

Buôn Hồ, ngày 04 tháng 07 năm 2020

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP