Kê hoạch tuần 34 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 20/06/2020, 09:30 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 34 

I. Công tác chuyên môn 

1.Tổ chức thi học kì 2

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ 2 (lý, hóa, sinh)

- Tổ chức thi bù cho học sinh vắng thi có lý do chính đáng

- Hoàn thành công tác chấm điểm, kết nối lên hệ thống Smast

2. Xếp loại hạnh kiểm học sinh

- GVCN căn cứ kết quả học tập, kết quả xếp loại tại lớp, vi phạm của học sinh để xếp loại hạnh kiểm học kỳ 2 và cả năm. Hoàn thành nhập hạnh kiểm, ngày vắng lên smast (nhà trường tổ chức xét xếp loại 2 mặt quyết định mức xếp loại cuối cùng trong tuần 35).

3. Tổ chức thi thử cho học sinh 12

- Các tổ nộp đề thi thử đúng thời gian quy định

- Bộ phận khảo thí xếp phòng thi, lên lịch thi và công bố cho học sinh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đề thi, giấy thi để tổ chức thi thử cho học sinh

- Phân công giáo viên tham gia coi thi (điều động tất cả giáo viên) đảm bảo 2GV/phòng thi, giám sát, thanh tra, thư ký.... (là hình thức tập huấn công tác coi thi)

- Lịch thi:

Ngày

Buổi

Bài thi, môn thi thành phần của bài tổ hợp

Thời gian làm bài

Gọi thí sinh vào phòng thi

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

29/06/2020

SÁNG

Ngữ Văn

120 phút

7h00’

7h30’

7h35’

9h35’

CHIỀU

Toán

90 phút

13h50’

14h20’

14h30’

16h00’

30/06/2020

SÁNG

Bài thi KHTN

50 phút

7h00’

7h30’

7h35;

(thu đề, giấy nháp) 8h25’

Hóa

50 phút

8h30’

8h35’

(thu đề, giấy nháp) 9h25’

Sinh

50 phút

9h30’

9h35’

Thu phiếu trả lời TN 10h25’

Bài thi KHXH

Sử

50 phút

7h30’

7h35;

(thu đề, giấy nháp) 8h25’

Địa

50 phút

8h30,

8h35’

(thu đề, giấy nháp) 9h25’

GDCD

50 phút

9h30’

9h35’

Thu phiếu trả lời TN 10h25’

CHIỀU

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

60 phút

13h50’

14h20’

14h30’

15h30’

Lưu ý: Cán bộ coi thi, học sinh đến trước giờ quy định 10 phút

 4. Giới hạn chương trình ôn tập, thi lại cho học sinh lớp 10, 11

- Tổ chuyên môn giới hạn chương trình thi lại gửi cho các thành viên trong tổ nghiên cứu và thông báo cho học sinh. Đồng thời gửi bộ phận khảo thí công bố trên Website nhà trường

- Lịch thi dự kiến ngày 01/08/2020 (cụ thể nhà trường thông báo sau)

II. Công tác khác

1. Xếp loại thi đua cuối năm

- Tổ chuyên môn:

* Hoàn thành xếp loai thi đua cuối năm.

* Hoàn thành xếp loại công chức viên chức

* Hoàn thành đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

2. Thi đua cụm

- Hoàn thanh các minh chứng, tự chấm điểm và gửi kết quả thự chấm cho cụm thi đua.

3. Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

- Hoàn thành các hồ sơ đại hội, mời đại biểu, trang trí, treo cờ, khẩu hiệu.... chuẩn bị Đại hội đảng viên Đảng bộ: phiên trù bị 7h30 ngày thứ 7 (27/6/2020), phiên chính thức 7h30 ngày CN (28/06/2020)

- GVCN chuẩn bị công tác họp phụ huynh cuối năm vào ngày CN 05/07/2020 (phát giấy mời phụ huynh)

LỊCH TUẦN

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Thi học kì 2 môn Lý, Hóa, Sinh khối lớp 10, 11

- Hoàn thành các hồ sơ thi đua

- Chuẩn bị công tác tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12 (ngày 29, 30/06/2020)

 

22/06/2020

3

- Thi học kì 2 môn Lý, Hóa, Sinh khối lớp 12

- Rà soát công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 19-20

 

23/06/2020

4

- Tuyên truyền An toàn giáo thông (CSGT thị xã Buôn Hồ) tiết 1 tại sân trường

- Tập huấn công tác ghi hồ sơ tốt nghiệp THPT, ĐH-CĐ cho GVCN, học sinh lớp 12

 

24/06/2020

5

- Tổ chức thi bù cho học sinh vắng thi có lý do chính đáng (25, 26/6)

- GVCN phát giấy mời họp phụ huynh lớp cuối năm vào sáng chủ nhật ngày 05/07/2020

 

25/06/2020

6

- Hoàn thành trả bài cho học sinh

 

 

26/06/2020

7

- Tổ chức Đại hội Đảng bộ phiên trù bị (Học sinh nghỉ học)

- Hoàn thành nhập điểm, hạnh kiểm, ngày nghỉ trên hệ thống Smast

 

27/06/2020

CN

- Đại hội Đảng bộ

 

 

28/06/2020

     

Buôn Hồ, ngày 19 tháng 06 năm 2020

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP