Kê hoạch tuần 33 - năm học 2019-2020

Cập nhật ngày 13/06/2020, 17:06 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 33 

I. Công tác chuyên môn 

1.Tổ chức thi học kì 2:

- Bộ phận khảo thí chuẩn bị giấy thi, đề thi... đảm bảo tổ chức kì thi.

- Giáo viên được phân công coi thi thực hiện đúng quy chế thi:

+ Đến trước giờ tổ chức thi 15 phút để nghe phổ biến quy chế thi và các công việc cần thiết.

+ Kiểm tra phòng thi (an toàn, vệ sinh...) trước khi cho học sinh vào phòng thi. Nhắc nhở học sinh chỉ mang những vật dụng được phép mang vào phòng thi (máy tính cầm tay, giấy nháp, bút, atlat môn địa lí ...). Sắp xếp chổ ngồi cho học sinh theo sơ đồ số báo danh

+ Hướng dẫn học sinh điền các thông tin trên giấy thi (bài tự luận), phiếu trả lời trắc nghiệm (ghi bút mực và tô bằng bút chì), đề thi.

+ Phát đề thi theo quy định của kì thi (quy luật phát đề, thời gian phát đề: môt trắc nghiệm – tự luận: Toán phát đề tự luận trước, sau 30 phút phát đề trắc nghiệm; các môn khác phát đề tự luận trước, sau 15 phút phát đề trắc nghiệm).

+ Ký tên vào bài làm của học sinh, đề thi, giấy nháp

+ Trong quá trình coi thi không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại. Thường xuyên bao quát phòng thi, kiểm tra việc ghi và tô số báo danh, mà đề nếu có sai sót yêu cầu học sinh sữa ngay (trong quá trình làm bài không được để trống SBD, mã đề thi. Khi có việc cần phải rời phòng thi phải gọi giám sát đến thay thế.

+ Trường hợp vi phạm quy chế thi đến mức kỉ luât thì phải lập biên bản (có tang chứng, vật chứng cụ thể)

+ Thực hiện thu bài và sắp xếp bài theo đúng SBD trong danh sách, rà soát lại việc ghi và tô SBD, mã đề thi của từng bài thi trước khi bàn giao bài thi

- Giám sát thi:

+ Đến đúng vị trí được phân công giám sát

+ Bao quát bên trong và ngoài phòng thi

+ Nhắc nhở giáo viên coi thi thực hiện đúng quy chế

+ Lập biên bản học sinh, giáo viên coi thi vi phạm quy chế thi

+ Thay thế giám thị coi thi khi được yêu cầu

+ Thực hiện nhận bài thi theo phân công

- Công tác chấm thi:

+ Sau buổi thi bộ phận khảo thí tiếp nhận bài và thực hiện đánh và cắt phách (bài thi ngữ văn), quét bài thi trắc nghiệm.

+ Bàn giao bài thi tự luận, File hình chấm trắc nghiệm (lưu phai gốc trên máy để thực hiện phúc khảo), danh sách thi cho tổ chuyên môn thực hiện chấm thi.

+ Tiếp nhận kế quả điểm từ tổ chuyên môn và thực hiện kết nối lên hệ thống Smats

+ Tiếp nhận các trường hợp yêu cầu phúc khảo bài thi của học sinh, điều động và tổ chức phúc khảo bài thi.

- Tổ chuyên môn:

+ Tiếp nhận bài thi từ khảo thí

+ Tổ chức chấm thi vào các buổi chiều trong tuần

+ Ráp phách, nhập kết quả vào file, danh sách thi

+ Bàn giao kết quả cho khảo thí để kết nối điểm

2. Xếp loại hạnh kiểm học sinh

- GVCN tổ chức cho học sinh tự xếp loại hạnh kiểm, lớp họp xếp loại, xin ý kiến của giáo viên bộ môn (theo mẫu). Căn cứ kết quả học tập, hội đồng xét xếp loại 2 mặt quyết định mức xếp loại cuối cùng.

II. Công tác khác

1. Xếp loại thi đua cuối năm

- Tổ chuyên môn:

* Tổ chức họp tổ thực hiện xếp loai thi đua.

+ Căn cứ mức độ thực hiện nhiệm vụ của các thành viên, đăng kí thi đua đầu năm để xếp loại các mức độ; Lao động tiên tiến, lao động tích chức hay không hoàn thành nhiệm vụ.

+ Trong số lao động tiên tiến căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích, đăng kí của giáo viên để đề xuất chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tặng giấy khen (liệt kê đầy đủ các thành tích làm minh chứng và so sánh với tổ khác để hội đồng thi đua nhà trường xét.

* Xếp loại công chức viên chức. Căn cứ xếp loại thi đua, bản tự nhân xét của giáo viên để xếp các mức độ hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc và không hoàn thành

* Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

+ Hướng dẫn giáo viên tự đánh giá (có minh chứng), đánh giá đồng nghiệp

+ Tổ chức đánh giá các thành viên tổ

+ Hoàn thành các mẫu báo cáo nộp về nhà trường

2. Thi đua cụm

- Theo thống nhất trong buổi họp liên tịch. Các thành viên nộp hồ sơ thi đua vào ngày thứ 5 tại thầy Đạt để tổng hợp.

3. Chuẩn bị đại hội đảng bộ

- Các đồng chí được phân công nhiệm vụ hoàn thành hồ sơ đại hội và gửi cho các thành viên góp ý. BCH Đảng bộ tổ chức hội ý điều chỉnh lần cuối

 

LỊCH TUẦN

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Thi học kì 2 môn Ngữ văn 10, 11. Tiếng Anh 10

- Tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2020 theo công văn

- Thi nói Tiếng Anh 10

- GV bộ môn tổ chức thi các môn không thi tập trung

 

15/06/2020

3

- Thi học kì môn Ngữ văn, Tiếng Anh khối 12

- Các tổ bộ bôn chủ động tổ chức chấm thi tập trung. Họp tổ xếp loại thi đua…

 

16/06/2020

4

- Thi học kì môn Toán 10,11, tiếng Anh 11

 

 

17/06/2020

5

- Thi học kì môn toán 12, thi nói Tiếng Anh 11

 

 

18/06/2020

6

- Thi học kì môn Sử, Địa, GDCD lớp 10, 11

- Họp ban chấp hành đảng bộ góp ý dự thảo nội dung chuẩn bị đại hội (14h)

 

19/06/2020

7

- Thi học kì môn Sử, Địa, GDCD lớp 12

 

 

20/06/2020

CN

 

 

 

21/06/2020

     

Buôn Hồ, ngày 13 tháng 06 năm 2020

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP