Kê hoạch tuần 31 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 01/06/2020, 07:34 GMT+7.

 

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 31

1. Công tác tổ chức lớp học

- Tiếp tục thực hiện nội dung phòng chống dịch Covid 19

- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp.

- GVCN nhắc nhỡ học sinh thực hiện đóng tất cả cửa sổ, khép cửa chính, tắt điện trước khi ra về. Tránh trường hợp giông lốc tốc mái vào mùa mưa (bộ phân thi đua kiểm tra việc thực hiện). Thông báo học sinh hoàn thành các khoản đóng góp. Phân công học sinh thường xuyên vệ sinh phòng học, sắp xếp bàn ghế gọn gàng.

- Tuyên truyền cho học sinh các biện pháp an toàn khi đến trường trong mùa mưa bảo

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho phụ huynh các trường hợp nghỉ học, cúp tiết. Động viên học sinh tích cực trong học tập

2. Công tác chuyên môn

- Thực hiện chương trình học kì II tuần 31 theo thời khóa biểu mới và phân phối chường trình sau tin giãn

- Giáo viên bộ môn chủ động thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kì đảm bảo số cột điểm quy định sau khi tinh giản (TTCM xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì, học kì phù hợp chương trình tinh giãn). Bài kiểm tra 1 tiết sau khi kiểm tra nộp về TTCM để lưu trữ. Nhập điểm vào phần mềm và hoàn thành trong tuần 31 (sau ngày 5/6/2020 sẽ khóa hệ thống).

- Thực hiện kế hoạch chuyên môn, kiểm tra nội bộ tuần 31

- Tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn

- Thực hiện ôn thi tốt nghiệp THPT theo TKB

- Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2020-2021. Hoàn thành trong tuần.

- Giới hạn chương trình thi học kì 2 và thông báo cho học sinh

- Phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kì 2, các tổ chuyên môn hoàn thành và nộp đề đúng thời gian quy định.

- Triển khai công tác đánh giá chuẩn giáo viên, hiệu trưởng. Xếp loại thi đua cuối năm...

- Chuẩn bị các hồ sơ cho công tác thi đua cuối năm.

- GVCN:

+ Cho học sinh đăng ký môn thi tốt nghiệp để lấy giữ liệu tổ chức thi thử

+ Cho học sinh đăng ký môn ôn thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2

3. Công tác khác

- Bộ phân lao động phân công lớp dọn vệ sinh khuôn viên trường đảm bảo sạch sẽ.

- Tăng cường công tác quản lý cơ sở vật chất, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

- Bộ phận tài chính thực hiện chi trả tiền bảo hiểm theo quy định

- Thực hiện nghiêm túc lịch trực

- Thực hiện thu các loại quỹ kịp thời

- Triển khai công tác thi đua cuối năm và hoàn thành đúng kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

- Rà soát cây xanh tại sân trưởng và có biện pháp xử lý những cây không đảm bảo an toàn


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 31- học kì 2 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Chào cờ (tập trung tại sân trường)

- Học văn hóa theo TKB trong tuần

- Học Thể dục, Quốc phòng An ninh, Nghề phổ thông, ôn TN THPT theo TKB

 

01/06/2020

3

 

- Họp liên tịch, BCH đảng bộ sau tiết 2

 

02/06/2020

4

 

 

 

03/06/2020

5

- Họp hội đồng sư phạm sau tiết 2

- Họp hội đồng kỷ luật HS lúc 14h

 

04/06/2020

6

- Bộ phân khảo thí lập danh sách lớp 12 cho học sinh đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT phát cho GVCN

 

 

05/06/2020

7

- GVCN lớp 12 cho học sinh đăng ký môn ôn thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2

 

 

06/06/2020

CN

 

 

 

07/06/2020

     

Buôn Hồ, ngày 30 tháng 05 năm 2020

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP