Kê hoạch tuần 30 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 23/05/2020, 09:03 GMT+7.

 

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 30

1. Công tác tổ chức lớp học

- Tiếp tục thực hiện nội dung phòng chống dịch Covid 19

- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp.

- Bộ phận phục vụ cung cấp nước uống cho học sinh. Học sinh tự trang bị ly (mỗi học sinh 1 ly riêng)

- GVCN nhắc nhỡ học sinh thực hiện đóng tất cả cửa sổ, khép cửa chính, tắt điện trước khi ra về. Tránh trường hợp giông lốc tốc mái vào mùa mưa (bộ phân thi đua kiểm tra việc thực hiện). Thông báo học sinh nộp các khoản đóng góp. Phân công học sinh thường xuyên vệ sinh phòng học, sắp xếp bàn ghế gọn gàng.

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho phụ huynh các trường hợp nghỉ học, cúp tiết. Động viên học sinh tích cực trong học tập

2. Công tác chuyên môn

- Thực hiện chương trình học kì II tuần 30 theo thời khóa biểu mới và phân phối chường trình sau tin giãn

- Giáo viên bộ môn chủ động thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kì đảm bảo số cột điểm quy định sau khi tinh giản (TTCM xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì, học kì phù hợp chương trình tinh giãn). Bài kiểm tra 1 tiết sau khi kiểm tra nộp về TTCM để lưu trữ. Nhập điểm vào phần mềm và hoàn thành trong tuần 31.

- Thực hiện kế hoạch chuyên môn, kiểm tra nội bộ tuần 30

- Tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn

- Thực hiện ôn thi tốt nghiệp THPT theo TKB

- Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2020-2021. Hoàn thành trong tuần.

- Hoàn thành hồ sơ thanh toán bồi dưỡng HSG

- Xây dựng kế hoạch thi học kì 2, phân công giáo viên ra đề thi...

3. Công tác khác

- Bộ phân lao động phân công lớp dọn vệ sinh khuôn viên trường đảm bảo sạch sẽ.

- Tăng cường công tác quản lý cơ sở vật chất, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

- Bộ phận tài chính thực hiện chi trả tiền bảo hiểm theo quy định

- Thực hiện nghiêm túc lịch trực

- Thực hiện thu các loại quỹ kịp thời

- Triển khai công tác thi đua cuối năm và hoàn thành đúng kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

 

 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 30- học kì 2 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Chào cờ (tập trungtaij sân trường)

- Học văn hóa theo TKB trong tuần

- Học Thể dục, Quốc phòng An ninh, Nghề phổ thông, ôn TN THPT theo TKB

 

25/05/2020

3

- Các bộ phận rà soát hồ sơ thi đua theo các tiêu chí và hoàn thành trong tuần (Cô Tâm, Thầy Đạt phụ trách)

- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

 

26/05/2020

4

 

 

 

27/05/2020

5

- Hoạt động hướng nghiệp

 Tổng hợp báo cáo mức độ hài lòng của người dân và nộp về sở (Tâm, Ngọc)

 

28/05/2020

6

 

 

 

29/05/2020

7

 

 

 

30/05/2020

CN

 

 

 

31/05/2020

     

Buôn Hồ, ngày 23 tháng 05 năm 2020

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP