Kê hoạch tuần từ ngày 17/2 đến 01/3/2020 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 18/02/2020, 16:34 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần học kì 2 . Năm học 2019-2020

Lưu ý lịch có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện nên cần theo dõi cập nhật

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

17/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Giáo viên chủ nhiệm, bộ môn liên hệ học sinh hướng dẫn học trực tuyến trên Viettelstady

- Trực theo lịch phân công

 

 

3

18/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Trực theo lịch phân công

 

4

19/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Họp BCH Đảng bộ chuẩn bị nhân sự đại hội

- Trực theo lịch phân công

 

 

5

20/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Các chi bộ sinh hoạt định kỳ, chuẩn bị các nội dung đại hội chi bộ

- Trực theo lịch phân công

 

6

21/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Trực theo lịch phân công

 

7

22/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Giáo viên chủ nhiệm, bộ môn báo cáo công tác học trực tuyến trên phần mềm Viettelstady

- Trực theo lịch phân công

 

CN

23/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Trực theo lịch phân công

 

2

24/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Họp liên tịch mở rộng

- Trực theo lịch phân công

 

3

25/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Trực theo lịch phân công

 

4

26/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Trực theo lịch phân công

 

5

27/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Họp hội đồng

- Trực theo lịch phân công

 

6

28/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Lău dọn vệ sinh phòng học lần 3 theo phân công của ban lao động

- Trực theo lịch phân công

 

7

29/02/2020

- Trực theo lịch phân công

- Phun thuốc khử khuẩn lần 2

- Trực theo lịch phân công

 

CN

01/03/2020

- Trực theo lịch phân công

- Trực theo lịch phân công

 

     

Buôn Hồ, ngày 17  tháng 02 năm 2020

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     

Nguyễn Đình Hoàng

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

 

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

2

 

Nguyễn Đình Hoàng

Đinh Khắc Dũng

Nguyễn Đình Hoàng

Nguyễn Hải Ninh

3

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hoàng Tuấn Anh

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hoàng Thị Thiện

4

Nguyễn Thị Minh Tâm

Trương Anh Thùy

Nguyễn Thị Minh Tâm

Trần Thị Minh Hà

5

Nguyễn Đình Hoàng

Nguyễn Văn Mỹ

Nguyễn Đình Hoàng

Thân Thúc Huy Phương

6

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hoàng Bá Đạt

Nguyễn Thị Minh Tâm

Lê Ngọc Kim Vy

7

Nguyễn Đình Hoàng

Hoàng Minh Khanh

Phạm Hùng Lĩnh

CN

Nguyễn Minh Châu

Trịnh Hoàng Nhân

 

                                                                   Buôn Hồ, ngày 6 tháng 2 năm 2020

 

                                                                             Phó hiệu trưởng PT

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP