Kê hoạch tuần 23 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 01/02/2020, 09:40 GMT+7.

  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 23- học kì 2 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

 - Chào cờ đầu tuần

 - Các lớp chủ động thời gian dọn vệ sinh trường lớp trong tuần

- Học phụ đao, NPT, TD, QP theo thời khóa biếu

 

03/02/2020

3

 

 - Hoàn thành hồ sơ thi HSG Olympic 10/3

- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

 

04/02/2020

4

 

 

 

05/02/2020

5

Họp hội đồng sau tiết 2

 

 

06/02/2020

6

 

 

 

07/02/2020

7

 

 

 

08/02/2020

CN

 

 

 

09/02/2020

     

Buôn Hồ, ngày 01  tháng 02 năm 2020

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP