Kiểm tra đề chung

06/01/2010, 11:27 GMT+7.

Thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đầu năm học của Sở, trong tuần 22 (tuần lễ từ 25/01 đến 30/01/2010) thuộc học kỳ 2 sẽ tiển hành kiểm tra bài viết số 5 môn Ngữ văn lớp 10.

Những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

01/01/2010, 22:29 GMT+7.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niênViệt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2009 - 2010

01/01/2010, 22:12 GMT+7.

Căn cứ vào buổi họp bầu BTV đoàn trường ngày 08 tháng 10 năm 2009. Nay đoàn trường ra quy chế hoạt động cho BTV và BCH hoạt động như sau:

ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHOÁ IX - MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

01/01/2010, 21:50 GMT+7.

Ngày 19/12/2007, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều lệ Đoàn khoá IX) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung 22 vấn đề so với Điều lệ Đoàn khoá VIII. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:

Hướng dẫn kiểm tra và báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2009-2010

30/11/2009, 00:36 GMT+7.

Thời gian kiễm tra từ 28/12/2009, cụ thể:

Hướng dẫn sử dụng bản đồ AtLat (mới)

16/09/2009, 08:27 GMT+7.

Năm học 2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc triển khai chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới. Để phù hợp với chương trình và sách giáo khoa mới, năm 2009 Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tái bản cuốn Atlát Địa lí Việt Nam trên cơ sở chỉnh lí và bổ sung cuốn Atlat Địa lí Việt Nam đã sử dụng từ năm 1994 đến năm học 2008-2009 các nội dung như sau:

Phân công chuyên môn tổ Sinh - CN

12/09/2009, 11:01 GMT+7.

Nhiệm vụ trọng tâm giáo dục trung học năm 2009-2010

10/09/2009, 16:20 GMT+7.

Căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT, ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010;
Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 25/8/2009 về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009-2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk;
Căn cứ Công văn số 7394/BGDĐT-GDTrH, ngày 25/8/2009 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2009-2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT và trường phổ thông DTNT thực hiện những nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2009-2010 như sau:

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2009-2010

10/09/2009, 16:17 GMT+7.

Thực hiện công văn số 843/SGDĐT-KTKĐ ngày 9/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hướng dẫn nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2009-2010 và công văn số 806/SGDĐT-KTKĐ ngày 31/8/2009 của Sở GD&ĐT về kiểm tra, khảo sát chất lượng năm học 2009-2010. Để đánh giá khách quan chất lượng của học sinh, trên cơ sở đó các đơn vị giáo dục có những biện pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 ‘‘Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục’’. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (THPT); Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã triển khai và điều chỉnh nội dung sau :

Khung phân phối chương trình THCS - THPT năm học 2009-2010

08/09/2009, 15:47 GMT+7.

Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010, Bộ GDĐT hướng dẫn việc thực hiện Khung phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục của cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) như sau:

12 Trang  Trang đầu <… 10 [11] 12
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP