Học sinh giỏi tỉnh

19/09/2012, 10:22 GMT+7.

Học sinh giỏi toàn diện

19/09/2012, 10:14 GMT+7.

Bảng vảng danh dự

02/01/2009, 16:52 GMT+7.

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP